Karpiarze dla Huberta - VII edycja

 

Program zawodów

Czwartek 16.06.2022r.

godz. 9:00-9:30 rejestracja drużyn - stanowisko 11 (miejsce wskazane na mapce);

godz. 9:30 - przywitanie przybyłych gości, omówienie planu imprezy, odprawa startowa;

godz. 10:00 - wyjazd drużyn na stanowiska, rozbijanie obozów, sondowanie dna;

godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów;

godz. 15-22:00 - obchód sędziowski;

 

Piątek 17.06.2022r.

godz. 7:00 - obchód sędziowski;

godz. 15-22:00 - obchód sędziowski;

 

Sobota 18.06.2022r.

Godz. 7:00 - obchód sędziowski;

godz. 13:00 - zbiórka na stanowisku 11 (część oficjalna imprezy)

godz. około 16:00 - powrót na stanowiska - kontynuacja zawodów;

godz. 19:00-22:00 - obchód sędziowski.

 

Niedziela 19.06.2022r.

godz. 7:00 - 12:00 - obchód sędziowski;
godz. 12:00 - zakończenie zawodów przy stanowisku numer 11, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, ogłoszenie wyniku zbiórki.

 

Regulamin Zawodów Karpiowych „Karpiarze dla Huberta”

 1. Organizatorem imprezy jest Człuchowski Klub Karpiowy, który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie przed jak i w trakcie zawodów.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z nadrzędną zasadą Człuchowskiego Klubu Karpiowego "Catch and Relase", czyli "Złów i Wypuść".
 3. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach musi składać co najmniej z dwóch osób, dopuszcza się strat drużyny jednoosobowej.
 4. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika, którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.
 5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).
 6. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
 7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska.
 8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
 9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów oraz modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia.
 10. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
 11. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
 12. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
 13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.
 14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
 15. Klasyfikowane są wszystkie złowione ryby z gatunku karp i amur. Do klasyfikacji liczy się waga wszystkich złowionych przez drużynę ryb.
 16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo worków karpiowych i maty karpiowej.
 17. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody.
 18. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 19. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
 20. Na łowisku istnieje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowała wykluczeniem z zawodów i zakazem wstępu na łowisko.
 21. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
 23. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 24. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
 25. Zasady klasyfikacji związanej z ustaleniem punktowanych miejsc w zawodach zostaną przedstawione w dniu rozpoczęcia zawodów na odprawie startowej.
 26. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
 27. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.
Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS