REGULAMIN ŁOWISKA

Regulamin łowiska Jez. Wandzińskie

Każdy wędkujący przed rozpoczęciem wędkowania na Jez. Wandzińskim jest zobowiązany do zapoznania się w regulaminem łowiska oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.

 1. Opiekunem łowiska jest Człuchowski Klub Karpiowy.

 2. Łowisko jest czynne w okresie od 1 marca do 31 października.

 3. Przed łowieniem należy wykupić licencję na wędkowanie, którą trzeba posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na polecenie osób kontrolujących.

 4. Wędkujący obowiązkowo powinien posiadać kartę wędkarską, a jej numer powinien być wpisany w odpowiedniej rubryce w zezwoleniu.

 5. Prawo do kontroli posiadają gospodarze łowiska (członkowie Człuchowskiego Klubu Karpiowego) oraz osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jak m.in.: Policja, Straż Rybacka, Straż Leśna.

 6. Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające licencję na połów oraz osoby towarzyszące tylko po wcześniejszym poinformowaniu opiekuna łowiska.

 7. Parkowanie pojazdów może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach parkingowych przy stanowisku 11 i 17 oraz na poboczu jezdni. Dopuszcza się dojazd pojazdem do stanowiska w celu wypakowania oraz spakowania sprzętu wędkarskiego nie dłużej niż na 1 godz. przed rozpoczęciem i zakończeniem wędkowania.  

 8. Łowienie dozwolone jest przez całą dobę i tylko w wyznaczonych stanowiskach maksymalnie na 2 wędki stosując metodę włosową.

 9. Doba na łowienie rozpoczyna się od godz. 12.00 w danym dniu i kończy o godz. 12.00 następnego dnia.

 10. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody.

 11. Osoby, które wykupią zezwolenie, podczas zasiadki mogą robić zdjęcia złowionym rybom. Jednocześnie godzą się na udostępnienia tych zdjęć gospodarzowi łowiska do wykorzystania w celu publikacji.

 12. Przetrzymywanie ryb w workach karpiowych dopuszcza się wyłącznie, gdy ryba została złowiona w nocy. Ryby wolno przechowywać workach karpiowych po jednej sztuce w każdy worek.

 13. W przypadku stwierdzenia, że ryba ucierpiała w trakcie połowu i po wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt zgłosić opiekunowi łowiska.

 14. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą matę do odhaczania karpi, duży podbierak karpiowy o rozstawie ramion nie mniejszych niż 80 x 80 cm, worek karpiowy (najlepiej kilka) oraz środek dezynfekujący rany. Osoba kontrolująca ma prawo w każdej chwili sprawdzić czy wędkujący posiada wyżej wymienione rzeczy.

 15. Dozwolone jest używanie haczyków z zadziorem lub bezzadziorowych. Zakazuje się używania haków z odgiętym trzonkiem typu Cranked Hook.

 16. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.

 17. Zakazuje się używania środków pływających w postaci pontonów. Łowienie odbywa się wyłącznie z brzegu. Dozwolone są tylko modele zdalnie sterowane z brzegu.

 18. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna, orzechy), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać zepsutej zanęty do wody.

 19. Łowisko jest położone w obszarze leśnym, dlatego podczas łowienia należy zachować ciszę oraz dbać o czystość.

 20. Każdy wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania (śmieci obowiązkowo należy zabrać z łowiska ze sobą).

 21. W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest:
  a) łowienia ryb ze sprzętu pływającego,
  b) układania złowionych ryb na twardym podłożu i trawie,
  c) kąpieli,
  d) zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska,
  e) głośnego zachowywania się oraz zakłócanie ciszy i porządku,
  f) niszczenie przyrody,
  g) palenie ogniska,

 22. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym.

 23. Opiekun łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na swojej stronie internetowej.

 24. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

 25. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie licencji bez zwrotu kosztów zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania.

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS